Cena hlodovine

cena hlodovineNa ceno hlodovine vpliva ogromno dejavnikov. En izmed ključnih dejavnikov, ki povzroči dvig ali padec cen hlodovine, je definitivno razmera na tržišču. Cena hlodovine je odvisna prav tako od časa, kdaj je na lesu opravljen posek. Kajti med različnimi letnimi časi se cena hlodovine spreminja. Lahko trdimo, da je cena hlodovine najvišja v jesenskem in zimskem času – kar je logično. Cena hlodovine se nato zniža pomladi in rekordno nizke cene doseže v času poletja.

Ključnega pomena je tudi dejstvo, da na ceno hlodovine vpliva tudi povpraševanje po hlodovini. Kajti večje je povpraševanje po hlodovini, večja je cena hlodovine. Nižje je povpraševanje po hlodovini, nižja je cena hlodovine.

Če preverimo statistične podatke, ugotovimo, da med iglavci, najvišjo ceno hlodovine dosežejo visokokakovostni hlodi, sledijo pa ji kakovostni hlodi. Med bukvami, najvišjo ceno držijo hlodi za luščenje, sledijo pa ji kakovostni hlodi za žago.

V povprečju pa je najvišja cena hlodovine hrasta. Marca 2017 je ta znašala 132,55 €/m3. Leto poprej, torej marca 2016, pa je cena hlodovine hrasta znašala 106,30 €/m3. Torej vidimo, da se je cena hlodovine, v enem letu dvignila za 26,25€/m3, kar pomeni, da se je cena hlodovine povečala za malo manj kot 20%, natančno 19,8%. Cena hlodovine, ki je druga najdražja, je cena hlodovine listavcev, brez hrasta in bukve. Marca 2017 je cena hlodovine drugih listavcev znašala 87,64€/m3. Medtem ko je marca 2016 znašala cena hlodovine drugih listavcev 87,64 €/m3. Iz napisanega vidimo, da se je cena hlodovine drugih listavcev iz leta 2016 na leto 2017 za samo 7 centov znižala. Podobno velja za ceno hlodovine bukve. Marca 2017 je njena cena znašala 58,34€/m3, marca 2016 pa 58,36€/m3. Ugotovimo lahko, da je cena hlodovine bukve bila marca 2017 za samo 2 centa nižja kot 12 mesecev poprej.

Če za konec izpostavimo še ceno hlodovine za iglavce, lahko povemo, da je ta znašala marca 2017 62,87€/m3, leto poprej pa 60,60€/m3. Torej ugotovimo, da je cena hlodovine iglavcev marca 2017 višja, za 2,27€/m3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *