Odvetnik za dedno pravo je ključen v zapuščinskih obravnavah

dedno pravoDedno pravo je občutljivo področje pri katerem velikokrat na žalost prihaja do številnih sporov med sorodniki in najožjimi družinskimi člani. Določa namreč pravila, ki urejajo prehod premoženja v primeru smrti družinskega člana na svoje potomce ali drugo sorodstvo. V prvi vrsti je določitev dednih upravičencev prepuščena želji zapustnika, ki je izražena v tako imenovani oporoki. Oporoka mora biti napisana pod točno določenimi pogoji in predpisi, zato vam odvetnik za dedno pravo tu lahko zelo pomaga.

Oporoka ima strogo določene predpise, ki jih določa zakon in mora biti napisana v pogojih kot jih določa zakon. Če oporoka ni napisana v skladu z zakonom, je neveljavna. V primeru, da želite pred smrtjo izraziti svojo voljo glede dedičev, vam svetujemo, da vam pri tem pomaga odvetnik za dedno pravo. Ker se s tem srečuje praktično vsak dan, smo prepričani, da vam bo znal primerno svetovati.

Vendar pa se velikokrat zgodi, da zapustnik pred smrtjo oporoke ne napiše. V tem primeru se postopek dedovanja izvede na podlagi zakonitega dednega reda. V tem primeru so dediči osebe, ki so razvrščeni v tri dedne rede glede na njihovo razmerje do zapustnika. V prvem dnevnem redu so na primer potomci zapustnika in so prvi v vrsti za dedovanje. Na prvi pogled zgleda zadeva popolnoma jasna, vendar je v praksi situacija velikokrat popolnoma drugačna. Odvetnik za dedno pravo je skoraj nujen v vsaki zapuščinski obravnavi.

Zapuščinske obravnave so tako danes postale pravo bojišče za premoženje. Redko se zgodi, da zapustnik napiše oporoko s katero bi bili vsi zadovoljni. V tem primeru velikokrat prihaja do njenega izpodbijana, zaradi česar so tovrstni postopki tudi dolgotrajni. Še redkeje pa prihaja do situacij, ko bi prišlo do sporazumne delitve premoženja. Odvetnik za dedno pravo mora biti zato pravi strokovnjak na svojem področju in hkrati dober poznavalec dednega prava.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *