Upravnik nepremičnin

upravnik nepremičninVsi, ki živimo v stanovanju oziroma v stanovanjskem objektu, katerega si lasti več lastnikov, vemo, kaj upravnik je. Pa vendar, ali tudi vemo, kakšne so vse njegove dolžnosti in naloge? In, da ima ta tudi pravice? Vsekakor nas ne zanima najbolj, če je bivanje v stavbi urejeno in smo vsi zadovoljni. V tem primeru lahko rečemo, da upravnik dobro opravlja svoje delo. Ko pa se porajajo razni dvomi in vprašanja, pa postanemo hitro nejevoljni, začnemo poizvedovati in raziskovati ter seveda pomislimo tudi na možnost o spremembi upravitelja. Ker pa je dolžnost upravnika, da nam pripravi vsako leto poročilo in tudi, da imamo pravico do vpogleda v vse listine, se zna zgoditi, da to tudi zahtevamo. V kolikor ugotovimo nepravilnosti, se bomo najverjetneje poskušali dogovoriti in spregovoriti o teh tudi z drugimi lastniki. Sicer pa se bomo prepričali v njegovo korektno delo.

Pooblastila, ki jih ima upravnik, so seveda produkt večine lastnikov v stanovanjskem objektu. To pomeni, da smo mu s svojim podpisom dodelili pravice, hkrati tudi obveznosti in  naloge. Kar pa ne pomeni, da teh ne moremo spremeniti, v primeru, da upravitelj ne opravlja svojega dela, kot bi ga naj.

V kolikor upravnik prekorači svoja pooblastila in pri tem naredi škodo drugim lastnikom, imajo ti pravico zahtevati povračilo stroške. Vsekakor je smiselno pred podpisom pogodbe z upravnikom pregledati različne možnosti in se odločiti za nekoga, kateremu bomo zanesljivo lahko zaupali.

Pooblastila, katera smo dali upravniku so zanj pravzaprav obveza in se mora ravnati po teh, seveda v okviru upravljanja stanovanjskega objekta. Torej, vse kar se tiče skupnih prostorov, obveznosti, sklada in drugih stvari, ki se tičejo enako vseh lastnikov stanovanjskega objekta, je dejansko naloga upravnika, da zagotavlja primerno vzdrževanje, obratovanje, skladno upravljanje, ipd. Zato, da nas razbremeni skrbi z upravljanjem, da poskrbi za pravično razdelitev stroškov in skrbi za vsa druga vzdrževalna dela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *